صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
گروه حرفه و فن دماوند
زهرا بطنی جمعه ۲۰ آبان۱۳۹۰
                                    

کمپرسورها و دیگ های بخار ،توربین ها ، ظروف ولوله ها وسایر تاسیسات تحت فشار که محتوای گاز یا مایعات هستند اغلب شرایط کارشان طوری است که با فشار بالا رونده ولی کنترل شده مواجه می باشند . بعضی اوقات ممکن است که دستگا ه های کنترل کننده خراب و وظیفه خود را درست انجام ندهند و باعث بالا رفتن بیش از حد مجاز فشار دستگاه ها گردند د این صورت امکان صدمه دیدن ،ترکیدن و در نتیجه وارد آوردن خسارت جانی و مالی فراوان می باشد . برای جلوگیری از این گونه حوادث علاوه بر دستگاه های کنترل کننده وسیله دیگری بنام شیر ایمنی روی دستگاه ها ی تحت فشار نصب می نمایند . که در صورت بالا رفتن از حد مجاز فشار بطور خودکار باز و با خارج کردن مقداری از محتوای دستگاه فشار آن را تا حد مجاز پایین می آورند .
Safety valves فقط برای گازها ، هوا ، بخار و غیره (به استثنای مایع ) بکار برده می شود این شیرها به طور خودکار از افزایش غیر مجاز فشار بر روی ظروف تحت فشار و سیستم لوله کشی جلوگیری می کنند . همچنین این شیرها دارای گواهینامه بوده که قبل از مصرف باید آنها را حتما چک کرد .
شیر ایمنی بطور خودکار از افزایش فشار فشار گاز قبلا تعیین شده جلوگیری می نماید بعبارت دیگر در مواقع لزوم مقدار لازم گاز ،بخار آب یا هوا را تخلیه می نماید تا فشار دستگاه به اندازه مجاز برسد . دریچه ی اطمینان راباید طوری انتخاب کرد که در صورت بهم خوردن تعادل فشار ظرف (در حدود 10 درصد بیش از فشاری که ظرف باید معمولا نگهدارد و یا در حد بالاترین فشاری که ظرف می تواند تحمل کند ) شیر اطمینان باز شده و مقادیر مایع یا گاز را خارج می کند.
سطح دریچه شیر اطمینان بایستی مساوی و یا بالاتر از سطح دریچه شیر ورودی ظرف و یا مخزن مورد نظر باشد . شیرهای اطمینان طوری انتخاب می گردند که نه فقط در فشار معینی باید باز شوند بلکه ظرفیت آنها طوری است که مقادیر زیادی مایع یا گاز محتوی را ک در اثر حرارت (تبخیر مایعات یا انبساط گازها ) تغییر حالت داده است باید خارج کنند و این شیرها به سه نوع مشخص می شوند :
شیرهایی که روی منابع ظروف و دستگاه های محتوی گاز نصب می شوند و بنام safety valve نامیده می شوند .
شیرهایی که روی منابع و دستگا ه های محتوی مایع نصب می شوند بنام relief valve نامیده می شوند .
شیرهایی که بر روی منابع و دستگاه های محتوی گاز و مایع نصب می شوند و بنام safety relief valve نامیده می شوند .
شیرهای اطمینان بر سه نوع تقسیم می شوند :
1- شیراطمینان با فنر : کمپرسورها و دیگ های بخار ،توربین ها ، ظروف ولوله ها وسایر تاسیسات تحت فشار که محتوای گاز یا مایعات هستند اغلب شرایط کارشان طوری است که با فشار بالا رونده ولی کنترل شده مواجه می باشند . بعضی اوقات ممکن است که دستگا ه های کنترل کننده خراب و وظیفه خود را درست انجام ندهند و باعث بالا رفتن بیش از حد مجاز فشار دستگاه ها گردند د این صورت امکان صدمه دیدن ،ترکیدن و در نتیجه وارد آوردن خسارت جانی و مالی فراوان می باشد . برای جلوگیری از این گونه حوادث علاوه بر دستگاه های کنترل کننده وسیله دیگری بنام شیر ایمنی روی دستگاه ها ی تحت فشار نصب می نمایند . که در صورت بالا رفتن از حد مجاز فشار بطور خودکار باز و با خارج کردن مقداری از محتوای دستگاه فشار آن را تا حد مجاز پایین می آورند .
Safety valves فقط برای گازها ، هوا ، بخار و غیره (به استثنای مایع ) بکار برده می شود این شیرها به طور خودکار از افزایش غیر مجاز فشار بر روی ظروف تحت فشار و سیستم لوله کشی جلوگیری می کنند . همچنین این شیرها دارای گواهینامه بوده که قبل از مصرف باید آنها را حتما چک کرد .
شیر ایمنی بطور خودکار از افزایش فشار فشار گاز قبلا تعیین شده جلوگیری می نماید بعبارت دیگر در مواقع لزوم مقدار لازم گاز ،بخار آب یا هوا را تخلیه می نماید تا فشار دستگاه به اندازه مجاز برسد . دریچه ی اطمینان راباید طوری انتخاب کرد که در صورت بهم خوردن تعادل فشار ظرف (در حدود 10 درصد بیش از فشاری که ظرف باید معمولا نگهدارد و یا در حد بالاترین فشاری که ظرف می تواند تحمل کند ) شیر اطمینان باز شده و مقادیر مایع یا گاز را خارج می کند.
سطح دریچه شیر اطمینان بایستی مساوی و یا بالاتر از سطح دریچه شیر ورودی ظرف و یا مخزن مورد نظر باشد . شیرهای اطمینان طوری انتخاب می گردند که نه فقط در فشار معینی باید باز شوند بلکه ظرفیت آنها طوری است که مقادیر زیادی مایع یا گاز محتوی را ک در اثر حرارت (تبخیر مایعات یا انبساط گازها ) تغییر حالت داده است باید خارج کنند و این شیرها به سه نوع مشخص می شوند :
شیرهایی که روی منابع ظروف و دستگاه های محتوی گاز نصب می شوند و بنام safety valve نامیده می شوند .
شیرهایی که روی منابع و دستگا ه های محتوی مایع نصب می شوند بنام relief valve نامیده می شوند .
شیرهایی که بر روی منابع و دستگاه های محتوی گاز و مایع نصب می شوند و بنام safety relief valve نامیده می شوند .
شیرهای اطمینان بر سه نوع تقسیم می شوند :
1- شیراطمینان با فنر :
این نوع شیرها بهترین محافظ برای ظروف تحت فشار می باشند که روی صفحه دریچه آنها فنر مناسبی تعبیه شده و در بالای فنر مهره ای قرار دارد که بوسیله ی آن فشار روی دریچه فشار مخزن را در حد ایمنی مورد نظر کم و زیاد می کند .
2- شیرهای اطمینان وزنه ای :
این نوع شیرها ،شیرهای هستند که بانیروی وزنه های روی دریچه فشار درون مخزن را در حد مجاز ایمنی مهار می کنند .
3- شیرهای اطمینان با فنر و دیاگرام :
برای کنترل مواد و سیالات در ظروف از این نوع شیرها استفاده می شود زیرا با این شیرها هم فشار و هم سطح مایع در یک ظرف یا مخزن را می توانند کنترل نمایند . باید اطمینان حاصل کرد که ظرفیت گواهی شده شیر اطمینان صحیح باشد برای اینکه ظرفیت شیر را بدست آورند آ ن را با هوا یا بخار اشباع شده و یا گاز طبیعی آزمایش می کنند .

این نوع شیرها بهترین محافظ برای ظروف تحت فشار می باشند که روی صفحه دریچه آنها فنر مناسبی تعبیه شده و در بالای فنر مهره ای قرار دارد که بوسیله ی آن فشار روی دریچه فشار مخزن را در حد ایمنی مورد نظر کم و زیاد می کند .
2- شیرهای اطمینان وزنه ای :
این نوع شیرها ،شیرهای هستند که بانیروی وزنه های روی دریچه فشار درون مخزن را در حد مجاز ایمنی مهار می کنند .
3- شیرهای اطمینان با فنر و دیاگرام :
برای کنترل مواد و سیالات در ظروف از این نوع شیرها استفاده می شود زیرا با این شیرها هم فشار و هم سطح مایع در یک ظرف یا مخزن را می توانند کنترل نمایند . باید اطمینان حاصل کرد که ظرفیت گواهی شده شیر اطمینان صحیح باشد برای اینکه ظرفیت شیر را بدست آورند آ ن را با هوا یا بخار اشباع شده و یا گاز طبیعی آزمایش می کنند .


زهرا بطنی دوشنبه ۹ آبان۱۳۹۰

لوله های سبز

لوله های سبز

لوله ها در ساخت بسیاری از پروژه ها کاربرد دارند. در این مطلب لوله های سبز را به شما معرفی می نماییم. لوله ها انواع بسیار زیادی دارند و از جنس های متنوعی ساخته می شوند. با توجه به این که لوله های آب معمولاً در داخل اسکلت ساختمان جاسازی می شوند، باید نهایت دقت و تکنولوژی را در ساخت و انتخاب جنس آنها به کاربرد تا مقاومت و دوام بالایی داشته باشند زیرا در غیر این صورت صدمه ای که ناشی از عدم ثبات و استقامت در برابر عوامل مختلف به یک قسمت از سیستم لوله کشی وارد شود باعث اتلاف وقت و هزینه زیادی خواهد شد تا مجدداً آماده بهره برداری شود.

 

امروزه لوله های مسی و گالوانیزه به وفور در سیستم های لوله کشی به کار می روند ولی مشکلاتی نظیر زنگ زدگی، پوسیدگی، رسوب زدگی، یخ زدگی و... در این لوله ها هر ساله باعث رسیدن ضررهای زیادی به افراد می شود.

لوله های سبز
لوله های سبز

لوله های سبز یا لوله های PP-R از پلی پروپیلن رندم کوپلیمر نوع 3 ساخته می شوند، و ظاهر آن ها مانند پلاستیک های عادی است. این لوله ها قادرند در دمای 20 درجه سانتی گراد 20 بار، و در دمای 90 درجه سانتی گراد 10 بار فشار را تحمل نمایند.

لوله های سبز

از کاربردهای لوله های سبز می توان به لوله کشی ساختمان، تأسیسات حرارتی ساختمان، صنایع غذایی، سیستم های حرارت خورشیدی، خطوط هوای فشرده، صنایع کشتی سازی، هتل ها و بیمارستان ها، فاضلاب های صنعتی و محیط های اسیدی و قلیایی اشاره نمود.

لوله های سبز
لوله های سبز

این لوله ها نیز مانند سایر لوله ها دارای مزایا و معایبی می باشند. از مزایای آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- رسوب نمی گیرند

- در برابر اسید و باز مقاومند

- در برابر ضربه مقاومند

- کاملاً بهداشتی و غیرسمی اند.

- سطح داخلی آنها زبر نبوده و در نتیجه آب می تواند به سادگی درون آن حرکت کند.

- بدنه لوله تا حدی عایق حرارت می باشد و نیاز به عایق کاری زیاد ندارد.

- در دمای 260 درجه سانتی گراد به هم جوش می خورند و در دمای عادی کاملاً یک پارچه می شوند و امکان نشتی نخواهند داشت.

- انواع متنوعی از اتصالات دارند و با استفاده از این اتصالات دنده ای برنجی، کرومی و پروپیلنی، به راحتی می توان عمل لوله کشی را توسط آن ها انجام داد.

لوله های سبز

ولی این لوله ها معایبی نیز دارند. معایب آن ها به شرح زیر می باشد:

- نسبت به لوله های فلزی در مقابل نیروهای ناگهانی آسیب پذیرترند.

- در دمای بالا انبساط طولی زیادی خواهند داشت.

- ساختمان مولکولی پیچیده ای دارند و هنوز شناخت کافی از آنها در زمان های طولانی و تحت بارهای حرارتی متغیر وجود ندارد.

- ممکن است طعم و بوی آب آشامیدنی را کمی تغییر دهند

 

منبع : http://www.herferey1.blogfa.com/

زهرا بطنی دوشنبه ۹ آبان۱۳۹۰
این شیرها همانطور که در شکل نیز مشاهده میکنید:
دارای 2 ورودی و یک خروجی میباشد از یک طرف آب سرد مصرفی و از طرف دیگر آب گرم مصرفی وارد محفظه اختلاط شده و بسته به تنظیمی که ما برایش قرار میدهیم درصد ترکیب آب سرد و گرم را تعیین میکند و خروجی دلخواه را به ما میدهد.
قیمت بالای آن یحتمل بخاطر سیستم پیچیده و جنس موادی که در ساخت آن استفاده شده و وارداتی بودن آن میباشد.
بنده اطلاعی ندارم که شرکت های داخلی آن را تولید کرده باشند
زهرا بطنی دوشنبه ۹ آبان۱۳۹۰
شیر وسیله‌ای معمولاً فلزی است که برای بازوبست، تنظیم و کنترل جریان مایعات یا گازها در لوله‌کشیبه کار می‌رود. امروزه انواع بسیاری از شیرها طراحی، ساخته و تولید می‌شوند که در صنعت و خانه به کار می‌روند. شیرآلات به گروه شیرهایی گفته مشود که خود بنا به کاربرد، نحوه کارکرد یا شکل آن به زیرگروهای مختلف دسته بندی می‌شود.

اولین شیرهایی که به‌وسیله انسان اختراع شد، همان چیزی است که اکنون به عنوان (دریچه) آب‌بندمیشناسیم. دریچه‌ای که با گذاشتن یا برداشتن آن در مسیر آب، جریان را بسته، باز یا نیمه باز می گذاشتند. شیرهای دروازه‌ای امروزی در واقع همان آب بند های قدیمی هستند.

انواع شیرآلات بنا به کاربرد


شیرآلات خانگی و حمام که در انگلیسی به آن Faucet می‌گویند. شیرآلات صنعتی که در ایران آنرا والومیخوانند. (Industrial Valve).

انواع شیرآلات بنا به کارکرد


شیرها یا برای باز و بست (قطع و وصل) جریان سیال استفاده می‌شوند، مانند:شیرهای توپی (Ball Valve)، شیرهای پروانه‌ای (Butterfly Valve)، شیرهای دروازه‌ای (Gate Valve)، شیر مخروطی (Plug Valve)

یا

برای تنظیم و کنترل جریان بکار می‌روند، مانند: شیرهای کره‌ای (Globe Valve)، شیر یکطرفه (Check Valve)، شیر سوزنی (Needle Valve)

غیر از موارد بالا می‌توان از شیرهای دیافراگمی-صفحه‌ای (Diaphragm Valve) نام برد. برخی از شیرهای فوق الذکر ممکن است برای هر دو کاربرد استفاده شود مانند شیر توپی یا شیر پروانه ای.

ساختمان شیر


اغلب شیرها در ساختمان دارای اجزایی هستند که بین آنها مشترک است:

  • بدنه (Body)
  • دیسک (Disc) که در شیرهای توپی و مخروطی همان توپ یا استوانه مخروطی است.
  • نشیمنگاه (Seat) محل نشستن دیسک و یا واسط بدنه و دیسک است. اغلب از جنس نرمی ساخته می‌شود تا کار آب بندی را انجام دهد.
  • دسته (Stem) و فلکه (Handwheel)، فلکه با دسته به دیسک وصل می‌شود، معمولاً با چرخاندن فلکه شیر باز یا بسته می‌شود.

شیر یکطرفه که بطور خودکار تنها اجازه جریان در یک سو را می‌دهد، اجزای دسته و فلکه را ندارد.

جنس و مواد


بنا به کاربرد، مصالحی که در ساخت شیر بکار برده می‌شود، مختلف است. در کارهای ساختمانی شیرهای چدنی، برنزی، برنجی و گاهی استیل (SS) استفاده می‌شود. در کارهای صنعتی مانند، نیروگاهها، کارخانه‌های پتروشیمی، پالایشگاهها، کشتی سازی و صنایع دارویی / غذایی، بسته به نوع سیالی که از شیر عبور می‌کند ویا محیطی که شیر در آن قرار دارد، بدنه و دیگر اجزای آنرا از فولاد کربنی، فولاد آلیاژی، فولاد زنگ نزن(Stainless Steel) میسازند.

شیرها یا به‌وسیله دست یا عملگر خودکار (Actuator) باز و بست می‌شوند.

زهرا بطنی دوشنبه ۹ آبان۱۳۹۰
در صنعت از آلیاژ برنج در ساخت شیرآلات آب استفاده می شود.لازم به یادآوری است در صنایع پتروشیمی که محلولهای تولیدی خاصیت اسیدی یا بازی دارند، جنس شیرآلات از برنز قلع می باشد.   

برنج ها

آلياژهاي مس و روي تحت نام كلي برنج در صنعت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. برنج معمولي، حاوي 30% روي و 70% مس است كه در ساخت قطعات ريختگي و همچنين تهيه قطعات كار شده نظير ورق به كار مي‌رود.

انواع برنج‌هاي كار پذير (نوردي) فقط حاوي مس و روي مي‌باشند و عناصر ديگر در حد ناخالصي در آن‌ها وجود دارد، در حالي كه برنج‌هاي آلياژي كه علاوه بر مس و روي حاوي عناصر ديگري نظير سيليسيم، سرب، قلع و ... هستند بيشتر از طريق ريخته‌گري شكل مي‌گيرند.

  


                                           انواع شير هاي برنجي                                         

 برنج‌ها و به خصوص برنج‌هاي كار پذير نوردي پس از تغيير شكل سرد، داراي تنش‌هاي داخلي بسياري مي‌باشند كه حد خستگي آلياژ را كاهش مي‌دهد و عموماً پس از مدت محدودي ترك برداشته و مي‌شکنند. تابكاري روي آلياژهاي برنج به منظور حذف تنش‌هاي داخلي انجام مي‌گيرد در اين حال برنج را تا درجه حرارت 590-650 درجه سانتيگراد گرم كرده و سپس تحت سرعت معين سرد مي‌كنند در عمل مي‌توان تابكاري براي حذف تنش و شكستگي را در حرارت 250-425 درجه سانتيگراد نيز انجام داد، در اين حال مدت نگهداري قطعه در درجه حرارت فوق افزايش مي‌يابد.

قالب وبلاگ

دانلود رایگان